VÝVOZ SEPTIKŮ

602 888 415

Naše SLUŽBY

Odvoz odpadních vod, fekálií, kalů, čerpání sklepů, bazénů, lapolů a jiného


VYBAVENÍ

Fekální vůz Liaz s objemem cisterny 8m3, ve výbavě máme 35 metrů hadic


LOKALITA

Praha 9, Praha Východ

CENA A ČAS

Cena je vždy předmětem vzájemné dohody a vychází z konkrétní situace. Na vyžádání vám rádi vypracujeme cenovou nabídku.

KONTAKT 

602 888 415


František Kučera

Předpis č. 381/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

§ 1 - Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů
§ 2 - Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
§ 3 - Postup zařazování odpadů podle kategorií
§ 4 - Náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů